Planning for Green and Livable Cities Through Reduced Automobile Dependence

Denna utbildning har fokus på hur städer kan bli mer hållbara genom planering för ett minskat beroende av bil. Utbildningen har ett globalt perspektiv och ger deltagarna en gedigen insikt i hur utformning av goda stadsmiljöer kan se ut och hur detta påverkar möjligheten för hållbara transporter. Under utbildningen får du möjlighet att lära från de bästa exemplen.
flickor som cyklar
Datum: 
Monday, 14 June, 2021 to Thursday, 24 June, 2021
Plats: 
digitalt
Pris: 
11 000 kr
Sista anmälningsdag: 
Friday, 4 June, 2021