Digital workshop för forskare och praktiker - Hur får transportforskning om samhälle och människor betydelse i praktiken?

Datum: 
Wednesday, 12 May, 2021
Plats: 
digitalt