Article highlighted

Bättre information till resenärer minskar tågförseningar

En av orsakerna till tågförseningar är att det tar längre tid än beräknat för resenärer att kliva på. Om informationen till resenärerna förbättras, så att de vet var på perrongen de ska befinna sig för att enkelt och snabbt kliva på kan flödet bli mer effektivt och tågen kan lämna perrongen i beräknad tid.