Article highlighted

Kampanjer för ökat hållbart resande

Mjuka åtgärder, som kampanjer och gratis provperioder, kan med ny teknik bli bättre utvärderade och i större utsträckning påverka resbeteenden i en mer hållbar riktning, det visar en aktuell avhandling från Lunds universitet.

Alfred Söderberg