Article highlighted

Innovation inom kollektivtrafiken – utbildning i höst

Vad krävs i en organisation för att det ska vara möjligt att utveckla och testa nytt? Hur gör vi våra organisationer innovativa? I höst ger K2 för tredje gången utbildningen ”Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken”.