Article highlighted

Trygghet i kollektivtrafiken

Att människor upplever sig trygga när de ska resa med kollektivtrafiken har stor betydelse, både för att fler ska välja att resa kollektivt och för att säkerställa människors möjligheter att resa när de önskar och behöver.

miljö Malmö centralstation