Article highlighted

Socialt hållbar transportplanering

Arbetet med konsekvensanalyser för ekonomi och miljö är väl etablerat inom transportplaneringen, men när det gäller att beakta sociala konsekvenser ingår det inte lika naturligt i arbetsprocessen. Nu kommer en inspirationshandbok för socialt hållbar transportplanering.

antologins omslag