Article highlighted

Miljömedveten körning - så betraktas delade elcyklar och elsparkcyklar

De som använder delade elcyklar och elsparkcyklar har en mer positiv uppfattning om miljöfördelarna med delad mikromobilitet än de som inte använder dessa färdmedel. Elcyklisterna väljer i större utsträckning delad elcykel av miljöskäl, än vad elsparkcykelförarna gör, det visar en aktuell K2-studie som genomförts i Stockholm och i Köpenhamn.