Article highlighted

Rådslag för hållbart kollektivt resande efter pandemin

Kollektivtrafiken och det kollektiva resandet har på ett unikt sätt påverkats under pandemin. När restriktionerna lättar och samhället öppnar upp kommer världen inte att se ut som förr. Det innebär stora utmaningar, men också möjligheter, för hur vi utformar transportsystemet och framtidens kollektiva resande. K2 tar därför initiativ till ett rådslag för förnyelse av kollektivt resande.

pojke på tåg