Article highlighted

Förnybara bränslen i busstrafiken

Att bussar ska bidra till transportsektorns omställning till förnybara bränslen är de flesta överens om - hur det ska gå till, hur ansvaret ska fördelas och vilket förnybart bränsle man ska välja är inte lika självklart. K2:s Malin Aldenius disputerar vid Lunds universitet med en avhandling om utmaningar och möjligheter i samband med bussektorns introduktion av förnybara bränslen.

Buss i Malmö