Article highlighted

Så väljer resenärer i kollektivtrafiken resväg

Byten är det som resenärer helst vill undvika, men också turtäthet och avgångstiders tillförlitlighet har stor betydelse när resenärer i kollektivtrafiken i Skåne väljer resväg, det visar K2:s Ulrik Berggren som disputerar med en avhandling om kollektivtrafikresenärers preferenser och beteenden.

Busskö i Lund