Article highlighted

Kollektivtrafikens roll i klimatomställningen

Transportsektorn och samhället i stort står inför en nödvändig omställning för att begränsa den globala uppvärmningen. I en ny K2-rapport beskriver Lena Winslott Hiselius hur kollektivtrafiken både kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och till en ekonomiskt och socialt hållbar samhällsomställning.

Stockholmstrafik