Article highlighted

Så kan svenska städer spara energi motsvarande flera miljoner liter bensin

Att minska passagerartransporters energianvändning är en viktig fråga för att begränsa de globala koldioxidutsläppen och undvika katastrofala klimatförändringar. Aktuell forskning från K2 visar på effektiva strategier för att minska utsläppen från passagerartransporter i svenska städer.

Sittplatser på tunnelbanan