Article highlighted

Den digitala tillgänglighetens hållbarhetspotential

En förbättrad digital tillgänglighet kan minska behovet av resor och transporter. Men bara för att vi använder fler digitala tjänster innebär det inte att resandet minskar per automatik. Den digitala tillgängligheten erbjuder alternativ till fysisk mobilitet, men utan anpassade styrmedel och beteendepåverkande åtgärder kan resmönster från tiden före pandemin återigen bli det ”nya normala”.

Digitalt möte