Article highlighted

Transportplanering och beslutsfattande

Stads- och transportplanering har under en längre tid varit bilcentrerad. Sedan ett par år har kommuner, regioner och Sverige nationellt formulerat mål för att minska transportsystemets bilberoende och minska transportsektorns utsläpp av koldioxid. De beslut som fattas som rör stads- och transportplanering på nationell, regional och nationell nivå bidrar dock inte i tillräcklig utsträckning till ett mer hållbart transportsystem för att branschens målsättningar ska kunna uppnås.

Stadstrafik i Lund