Article highlighted

Så har våra resvanor förändrats

Insikter om människors resvanor och varför vi reser som vi gör kan nyttjas för att påverka resenärers färdmedelsval och för att anpassa kollektivtrafiken efter förändrade behov. Forskare knutna till K2 har sammanställt kunskap om hur våra resvanor förändrats under de senaste årtiondena.

Människor i rörelse på en station