Article highlighted

Hållbar mobilitet i små städer

Det pågår en urbanisering, med inflyttning till både små och stora städer. Med förbättrade transportmöjligheter till närliggande storstäder och bättre digital tillgänglighet blir livet och försörjningsmöjligheterna i mindre städer mer varierade än tidigare. De som bor i små städer är dock i allt större utsträckning beroende av bil för sina transportbehov.

Cyklister