Article highlighted

Locka resenärer till kollektivtrafiken? Satsa på avgångar då färre reser

Det är lätt att anta att det är under rusningstid man ska satsa på kollektivtrafiken för att så många som möjligt ska välja bort bilen. Men så enkelt är det inte. En aktuell avhandling visar att kvälls- och mitt-på-dagen-turen med enstaka resenärer har stor betydelse för det totala resandet med kollektivtrafik.