Erik Johansson
Erik Johansson
Projektledare
erik.a.johansson@wsp.com

Presentation

Jag är forskningsledare för ett mindre K2-projekt som analyserar lokalisering av individer och företag till stationsnära områden för att kartlägga om förändrar tillgänglighet med tåg påverkar exempelvis människors löner. I mitt doktorandprojekt studerade jag effekter på löner och befolkning av förändrad tillgänglighet med kollektivtrafik, och hur vi kan förstå kollektivtrafikplaneringen och dess utmaningar i verkligheten.