Examensarbete: Utvecklingsstrategi för kollektivtrafiken i Höllviken

Andreas Bengtsson och Carl Friberg, LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg, Institutionen för teknik och samhälle, Trafik och väg. Lund 2015.

Andreas Bengtsson och Carl Friberg, Lunds tekniska högskola, skrev sitt examensarbete i samarbete med K2. Andreas Bengtsson och Carl Friberg studerade hur kollektivtrafiken i östra Höllviken ska utformas för att erbjuda goda pendlingsmöjligheter, nå viktiga målpunkter samt samverka med den nuvarande linje 152. Examensarbetet resulterade i ett förslag på ny en ny busslinje.

Rapportkategori: 
Övrigt
Forskningsinriktning: