Framtidens kollektivtrafik till Brunnshög

Jakob Fahlstedt, Framtidens kollektivtrafik till Brunnshög. Lunds Tekniska Högskola. Institutionen för Teknik och Samhälle. Lund 2011.

Lund växer i allt snabbare takt. Fortast växer staden vid Brunnshögsområdet där det planeras för tusentals bostäder och tiotusentals arbetsplatser. Detta kommer att skapa ett nytt resandebehov till området som är beläget strax intill den redan hårt trafikerade väg E22. För att tillmötesgå de nya resenärerna krävs ett attraktivt och slagkraftigt kollektivtrafiksystem som kan konkurrera med biltrafiken. Syftet med detta arbete är uppdelat i två delar där den första handlar om att ta fram den lämpligaste formen av kollektivtrafik på sträckan Lund C - Brunnshög, den så kallade Lundalänken. Den andra delen handlar om att identifiera de orter som på sikt kommer att ha störst resande till Brunnshög och presentera förslag på konkurrenskraftiga kollektivtrafiklösningar mellan dessa orter och Brunnshög.

Rapportkategori: 
Övrigt
Forskningsinriktning: