Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på modern spårväg

X2AB, 2015

Dessa Guidelines har tagits fram av PG Andersson, Trivector, och Stenerik Ringqvist, RTM Konsult inom ramen för ett X2AB-projekt med medverkan från Spårvagnsstädernas medlemmar och med finansiellt stöd från Trafikverket och Energimyndigheten. Riktlinjerna har utvecklats från tidigare framtagna Guidelines för BRT och utgår från forskning och erfarenheter inom spårvägsområdet nationellt och internationellt. De redovisar principer och exempel på goda lösningar som kan tillämpas vid utformning av spårvägslösningar i stora och medelstora städer.

Forskningsinriktning: