Innovativ finansiering

Innovativ finansiering

Projektet studerar orsaker till kostnadsökningen och de strukturella obalanser som leder till otillfredsställande lönsamhet i branschen. Vidare tas en översikt fram om alternativa finansieringsmöjligheter som vore möjliga att tillämpa för svenska förhållanden, och hur dessa passar in i respektive storstadsregions lokala kontext. Såväl internationella erfarenheter som en jämförelse med utvecklingen i Norden inkluderas. 

Projektledare: 
Désirée Nilsson, K2/Malmö högskola
Parter: 
Malmö högskola, VTI, Lunds universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
1 695 000 kr
Period: 
2015 till 2017

Publikationer kopplade till projektet

Evaluation of cost drivers within public bus transports in Sweden

Helene Lidestam, Carolina Camén and Björn Lidestam, Research in Transportation Economics Volume 69, September 2018, Pages 157-164

Dominating factors contributing to the high(er) costs for public bus transports in Sweden

Camén, C., Lidestam, H. Dominating factors contributing to the high(er) costs for public bus transports in Sweden. Research in Transportation Economics. September 2016

Plats, pengar och prioritet

Dickinson, Wretstrand. K2 Working Papers 2016:7.