Innovativ finansiering

Innovativ finansiering

Projektet studerar orsaker till kostnadsökningen och de strukturella obalanser som leder till otillfredsställande lönsamhet i branschen. Vidare tas en översikt fram om alternativa finansieringsmöjligheter som vore möjliga att tillämpa för svenska förhållanden, och hur dessa passar in i respektive storstadsregions lokala kontext. Såväl internationella erfarenheter som en jämförelse med utvecklingen i Norden inkluderas. 

Projektledare: 
Désirée Nilsson, K2/Malmö högskola
Parter: 
Malmö högskola, VTI, Lunds universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
1 695 000 kr
Period: 
2015 till 2017

Publikationer kopplade till projektet

Plats, pengar och prioritet

Dickinson, Wretstrand. K2 Working Papers 2016:7.

Alternativ finansiering av kollektivtrafik: en kunskapsöversikt

Erik Ronnle. K2 Outreach 2015:6. Lund 2015.