Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling

Vanessa Stjernborg & Desirée Nilsson. K2 Research 2018:2. Lund 2018.

Rapporten sammanfattar forskningsprojektet "Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling" i syfte att utforska hur kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen förstås och utvärderas. Projektet har under en treårsperiod, och främst genom intervjuer, litteratur- och dokumentstudier, samlat kunskap om hur kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling förstås och utvärderas.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: