Kollektivtrafikens samhällseffekter

Erik Johansson, Lena Hiselius, Anders Wrestrand. K2 Outreach 2016:9. Lund 2016-

Det finns en mängd olika utvärderingsverktyg att tillämpa på kollektivtrafikåtgärder. Verktygen har olika karaktär. En del är relativt enkla att förstå, men de flesta kräver en hel del förkunskaper för att kunna tillämpas och tolkas. De svarar också på lite olika typer av frågor; allt från den ekonomiska lönsamheten till huruvida effekterna bidrar till uppställda mål. Fokus i denna rapport har varit på de viktigaste utvärderingsverktygen och deras användning, före och efter åtgärd/investering.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: