Kollektivtrafikforskning på 5 minuter - Så kan smart mobilitet bidra till ett mer hållbart transportsystem

Självkörande och uppkopplade fordon, nya delade mobilitetstjänster och mobilitet som tjänst kan komma att påverka hur vi reser och trans- porterar gods i framtiden.

Smart mobilitet används ofta som ett samlingsnamn för sådana tjänster. Det finns förhoppningar om att smart mobilitet kan bidra till mer hållbara och attraktiva städer och regioner, men utvecklingen kan också leda till ökad privatbilism, mer trängsel och en försämrad stadsmiljö.

Tidigare forskning visar att en central förutsättning för att smart mobilitet ska kunna bidra till ett mer hållbart transportsystem är att kollektivtrafiken fortsätter att utgöra en central del av städers transportsystem.

Nya aktörer som erbjuder olika typer av mobilitetstjänster har dykt upp på transportområdet. Frågan är hur befintliga kollektivtrafikmyndigheter strategiskt ska positionera sig i detta nya och snabbt föränderliga landskap?

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: