Kunskapslunch – Kollektivtrafikens marknader

Bussar och tåg ska gå i tid, vara snabba, trygga och relativt billiga att resa med för att betraktas som attraktiva färdmedel. Idag säkerställs mycket av detta genom marknadsrelationer och via kontrakt mellan offentliga och privata aktörer. Konkurrens i upphandlingsprocessen antas leda till utveckling och innovation till lägre kostnad. Men vilken betydelse har branschgemensamma standarder för hur kollektivtrafikens marknader organiseras och hur hanteras tvister, till exempel kring ett tilldelningsbeslut?

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium om Kollektivtrafikens marknader med Alexander Paulsson från Lunds universitet och Birgitta Vitestam från Malmö universitet.

Onsdagen den 3 mars kl 12:15-13:00.

Läs mer i K2-rapporten Hur organiseras kollektivtrafikens marknader?

Delta i seminariet via Microsoft Teams

Datum: 
onsdag, 3 mars, 2021
Plats: 
digital