Kunskapslunch - Kollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium om
Kollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet - nordiska erfarenheter och perspektiv på MaaS och autonoma bussar med VTI-forskarna Karolina Isaksson och Claus Hedegaard Sørensen.

Onsdagen den 25 november kl 12.15-13.00


Smart mobilitet anses kunna bidra till ett mer hållbart transportsystem, attraktiva städer och levande landsbygd, men kan också leda till ökad privatbilism, mer trängsel och en försämrad stadsmiljö.

Läs mer i K2-rapporten Kollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet

Ta del av den presentation som visades under seminariet

Anslut till seminariet i Microsoft Teams

Datum: 
onsdag, 25 november, 2020
Plats: 
digitalt