Kunskapslunch - Tredje vågen och framtidsscenarier för pendlingstrafiken

Välkommen till en digital Kunskapslunch om 
Tredje vågen och framtidsscenarier för pendlingstrafiken

Onsdagen den 29 september kl 12.15-12.55

Presentationen utgår från WSP:s mobilitetsstudie 2021 som beskriver hur trafik och pendling påverkats av restriktioner och nya beteenden under pandemin.

Arrangemanget är en del av K2-initiativet Hållbar omstart – rådslag för förnyelse av resande som samlar aktörer i och runt kollektivtrafiken för nytänkande strategier, innovativa åtgärder och gemensamt lärande.

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

Datum: 
onsdag, 29 september, 2021
Plats: 
digitalt