Malin Aldenius
Malin Aldenius
Doktorand
malin.aldenius@miljo.lth.se

Presentation

Doktorand vid Lunds universitet och K2. I mitt doktorandprojekt studerar jag de utmaningar och möjligheter som regioner, kommuner och städer ställs inför när de ställer om från konventionella bränslen till förnybara bränslen i kollektivtrafiken.