Metoder för anbudsutvärdering i svensk upphandling av kollektiv busstrafik

Metoder för anbudsutvärdering i svensk upphandling av kollektiv busstrafik

Svensk kollektivtrafik är i huvudsak organiserad så att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upphandlar trafiken från kommersiella operatörer, vilka väljs ut genom ett auktionsförfarande. Projektet syftar till att dels identifiera hur regionala kollektivtrafikmyndigheter kan förbättra tillämpningar av ”bästa förhållande mellan pris och kvalitet”, dels undersöka hur aktörerna inom den svenska bussbranschen uppfattar olika utvärderingsmetoder och hur de tillämpas. Projektet kommer att använda sig av två huvudsakliga metoder; kartläggning av upphandlingsunderlag (dokumentanalys) samt intervjuer.

Projektledare: 
Ivan Ridderstedt
Parter: 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Finansiär: 
K2
Budget: 
344 543 kr
Period: 
2024