Nyckeltal för punktlighet på järnväg - del 2 (Nypunkt2.0)

Nyckeltal för punktlighet på järnväg - del 2 (Nypunkt2.0)

Projektet Nypunkt2.0 kommer ta arbetet med indikatorer för järnvägens punktlighet ett steg längre genom att fortsätta arbetet inom några av de områden där forskningsbehov identifierades inom Nypunkt1.0 (Kristoffersson 2019). De områden som Nypunkt2.0 kommer fokusera på är i huvudsak indikatorer kring punktlighet för pendeltågstrafik i storstad inklusive indikatorer för underhåll och banarbeten.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI, Lund universitet
Finansiär: 
Trafikverket
Budget: 
360 000 kr
Period: 
2019 till 2021

Publikationer kopplade till projektet

Optimal fares and frequencies for bus services in a small city

Disa Asplund, Roger Pyddoke, Research in Transportation Economics, May 2020