Pendeltågens och regiontågens betydelse för utvecklingen av fastighetspriser i Västra Götaland

Pendeltågens och regiontågens betydelse för utvecklingen av fastighetspriser i Västra Götaland

Syftet med projektet är att närmare studera vilken roll som pendeltåg och regionala tåg har för utvecklingen av fastighetspriser i regionen. För att göra detta används en modell som bygger på hedoniska prismodeller i vilka priset på fastigheter förklaras av olika egenskaper som kan kopplas till fastigheten. I modellen inkluderas egenskaper specifika för fastigheten såsom fastighetens storlek, skick, hustyp, ålder och närhet till strand. Området runt omkring fastigheten är också viktigt både vad gäller den absoluta närheten och större områden såsom kommunen. Till dessa två kategorier av egenskaper inkluderas även egenskaper för infrastruktur såsom närheten till en järnvägsstation och närheten till motorväg. Närheten till en centralort har betydelse för pendlingsmönster och ekonomisk aktivitet och i modellen kan det särskiljas om vissa orter har större betydelse än andra. Studien kommer också att undersöka om det går att särskilja olika påverkan av tillgänglighet till järnvägsstationer i olika stråk.

Projektledare: 
Désirée Nilsson, K2 och Malmö högskola
Parter: 
Västra Götalandsregionen
Finansiär: 
Västra Götalandsregionen
Budget: 
438 700 kr
Period: 
2017

Publikationer kopplade till projektet

The impact of regional commuter trains on property values: Price segments and income

Bohman, H., Nilsson, D. (2016). Journal of Transport Geography 56, 102-109