Public Public Transport: Why do some authorities switch back to in-house production of public transport services?

Public Public Transport: Why do some authorities switch back to in-house production of public transport services?

Syftet med projektet är att undersöka de motiv m.m. som anges för att övergå till drift av kollektivtrafik i egen regi. I studien görs en jämförelse mellan Sverige, Danmark och Frankrike.

Projektledare: 
Karin Thoresson, VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
358 400 kr
Period: 
2019