Samverkansmodeller för hållbara kollektivtrafiklösningar

Samverkansmodeller för hållbara kollektivtrafiklösningar

Syftet med detta projekt är att utveckla samverkansmodeller som kan bidra till en mer effektiv implementering av kollektivtrafiklösningar för hållbar urban och regional utveckling. Fokus riktas mot planeringssammanhangen i de tre storstadsregionerna, och forskningen genomförs i nära samverkan med dem.

Projektledare: 
Parter: 
VTI, Lunds universitet Malmö högskola, Region Skåne, Skånetrafiken, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Västtrafik.
Finansiär: 
Vinnova
Budget: 
4 836 000 kr
Period: 
2014 till 2016

Publikationer kopplade till projektet

The city that the metro system built: Urban transformations and modalities of integrated planning in Stockholm

Alexander Paulsson, Urban Studies, January 2020

Samverkan i kollektivtrafiken: varför, hur och med vilka konsekvenser?

Alexander Paulsson, Karolina Isaksson, Robert Hrelja, Tom Rye, Christina Lindkvist Scholten, Claus Hedegaard Sørensen. K2 Outreach 2018:1. Lund 2018.