Tema: Hållbar kollektivtrafik med fokus på flexibilitet och miljö

Hur mycket frihet ska ges till operatören? Ska upphandlingsunderlagen innehålla mycket detaljkrav gällande miljöaspekter för att snabba på en omställning till förnybara bränslen?  Ska tidtabell bestämmas av RKM eller operatör eller i samarbete? Eller bör kraven vara vagare för att lämna mer frihet till operatörerna att vara innovativa? Dessa frågor bland andra kommer att diskuteras på en workshop på K2 i Lund den 6/5 2019.

Denna workshop riktar sig främst till kollektivtrafikens aktörer, både RKM och operatörer, men även representanter från branschorganisationer och övriga intresserade är välkomna. Skicka gärna inbjudan vidare till kollegor du tror kan vara intresserade.
 

Anmälan görs till Helene Lidestam, 

helene.lidestam@vti.se senast den 2/5, ange även eventuella allergier.

 

Varmt välkommen!

Helene Lidestam, Carolina Camén och Malin Aldenius

 

Program 6/5 2019

12.00   Enkel lunch i K2s lokaler i Lund (Bruksgatan 8, 222 36 Lund - intill Lund C)

13.00   Introduktion samt presentation över aktuell forskning på området upphandling av kollektivtrafik och miljö (Malin Aldenius) och Flexibilitet i upphandlingen (Carolina Camén)

14.00   Fika och därefter arbete i fokusgrupper avseende dagens tema.

15.30   Sammanfattning

16.00   Dagen avslutas

Datum: 
måndag, maj 6, 2019
Plats: 
K2 i Lund