Uppehållsförseningar i Stockholms Pendeltågstrafik, samt jämförelse med Tokyos pendeltågstrafik

Uppehållsförseningar i Stockholms Pendeltågstrafik, samt jämförelse med Tokyos pendeltågstrafik

Projektet syftar till att analysera resandeutbyte och uppehållstider i pendeltågstrafiken i Stockholm. Kunskapen ska bidra till en högre punktlighet och precision i trafiken, samtidigt som kapacitetsutnyttjandet ökar.

Projektledare: 
Nils Olsson, K2 och Lunds universitet
Parter: 
Lunds universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
450 000 kr
Period: 
2018 till 2019

Publikationer kopplade till projektet

Explaining dwell time delays with passenger counts for some commuter trains in Stockholm and Tokyo

Carl-William Palmqvist, Norio Tomii, Yasufumi Ochiai, Journal of Rail Transport Planning & Management, March 2020