Utbildning - Strategisk kollektivtrafikplanering

K2:s utbildningar för yrkesverksamma riktar sig till dig som arbetar och är verksam inom området kollektivtrafik och hållbara transporter. Våra utbildningar bygger på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. 

Under utbildningen Strategisk kollektivtrafikplanering möter du både forskare och erfarna kollegor från branschen, för att få en helhetsbild av hur kollektivtrafiken organiseras, planeras och hur den kan utvecklas. Helena Svensson från K2 och Institutionen för Teknik och samhälle på Lunds tekniska högskola ansvarar för utbildningen. 

Läs mer om utbildningen.

Datum: 
måndag, 27 september, 2021 till fredag, 29 oktober, 2021
Plats: 
Lund