Workshop – Planeringsverktyg för svensk BRT

Välkommen till workshop om ett nyutvecklat planeringsverktyg för svensk BRT (Bus Rapid Transit). Workshopen arrangeras inom ramen för forskningsprojektet Kunskapsunderlag för bättre samverkan vid planering och genomförande av svensk BRT som finansieras av Trafikverket.

Under hösten 2022 och våren 2023 har en upprepad enkätstudie genomförts, inspirerad av den så kallade delphi-metoden, för att utveckla det bedömningsverktyg som togs fram av Frida Odbacke 2018. Resultatet av två enkätomgångar ligger till grund för utvecklingen av verktygets syfte, struktur och kriterier. Workshopens syfte är att färdigställa verktyget med fokus på kriteriernas formuleringar, och riktar sig till alla som arbetar med planering och utveckling av högkvalitativ busstrafik som ett medel för utveckling av attraktiva och levande städer. Ett utkast till planeringsverktyg samt resultatrapporterna från de två enkätomgångarna kommer att finnas som underlag.

Workshopen kommer att ske online, viss medverkan på plats i K2:s lokaler i Lund är möjlig.

När: Torsdagen den 28 september kl 9.00-12.00

Anmäl dig här

 

 

Datum: 
torsdag, 28 september, 2023
Plats: 
Digitalt