Workshop - Strategisk transportplanering med ny kombinerad mobilitet

Välkommen till workshop om hur samspelet mellan strategisk transport- och trafikplanering och ny kombinerad mobilitet kan stärkas. Hur ser utbytet mellan utvecklingen av nya kombinerade mobilitetslösningar och den långsiktiga, strategiska transport- och trafikplaneringen ut idag? Vilka goda exempel finns? Vad behövs i form av kunskap, lärande och samverkan för att möjliggöra en stärkt strategisk planering och målstyrning?

Den 31 augusti välkomnar vi strategiska planerare och experter på nya kombinerade mobilitets- och tillgänglighetslösningar inom offentlig sektor för att tillsammans diskutera var vi befinner oss och klargöra hur vi kan stärka ett ömsesidigt utbyte, lärande och integrering av nya kombinerade lösningar ur ett systemperspektiv. Ambitionen är att gemensamt kartlägga behov av samverkan mellan berörda professioner i den offentliga planeringen och att klargöra vilken typ av kunskapsutbyte och processer som kan stötta en effektiv samverkan för utvärdering och analys, strategisk planering och målstyrning.

Program
13.00 Välkomna och introduktion till dagen
13.15 Inspirerande utblick: Hur integreras mobilitets- och tillgänglighetslösningar med strategisk trafikplanering i Oslo? Claes Kanold, Ruter
13.40 Paus
13.45 Framtidsverkstad. I grupper utforskas problembild och möjligheter att stärka ett strategiskt, lärande arbetssätt utifrån respektive grupps erfarenheter och behov
15.00 Paus
15.10 Draknäste. Varje grupp presenterar förslag som en annan gruppen bedömer
15.35 Avslutning med insikter från dagen

Anmälan
Anmäl dig senast den 24 augusti  via e-post till Jacob Witzell.

Workshopen genomförs digitalt. Länk skickas ut en vecka i förväg.

Workshopen är ett samarrangemnag mellan K2 och Mistra SAMS.

 

Datum: 
onsdag, 31 augusti, 2022
Plats: 
digitalt