Article highlighted

Nya forskningsprojekt hos K2

Tre ny forskningsprojekt som tar sig an frågor som rör busshållplatsers roll som nod och sociala mötesplatser, synskadades behov samt järnvägsförbindelsers påverkan på regionala arbetsmarknader har beviljats forskningsmedel hos K2.

Busshållplats


- Vi är i full färd med att fylla på med nya forskningsprojekt för de kommande åren, projekt som anknyter till K2:s nya forskningsinriktning. Först ut är tre mindre projekt som tar sig an helt olika utmaningar. Det är särskilt roligt att nya forskare, som tidigare inte varit aktiva inom K2, nu får chansen att bidra till kollektivtrafikforskningen inom ramen för vår verksamhet, säger K2:s föreståndare John Hultén.

De nya forskningsprojekt som nu beviljats finansiering är:

 • Bus stops and bus shelters in the production of public space and mobility
  Projektledare: Hoai Anh Tran, Malmö universitet
  Syftet med projektet är att studera busshållplatser som trafiknoder och som sociala platser i staden, med Malmö stad som fall.

 • Digital ledsagning for synskadade i kollektivtrafiken – en pilotstudie för att identifiera synskadades behov med speciellt fokus på interaktionen med mobilbaserad teknologi
  Projektledare: Anna Anund, VTI
  Projektet syftar till att fånga synskadades behov och önskningar kring stöd som bygger på en AR-baserad lösning. Lösningen ska underlätta resande med såväl traditionell kollektivtrafik som med autonoma bussar.

 • Railway network design and regional labour markets in Sweden
  Projektledare: Erik Johansson, Lunds universitet
  Projektet syftar till att studera samband mellan tillgänglighet till jobb och arbetsmarknadens funktion, lokalisering av företag och antal arbeten runt stationer, samt konsekvenser av bättre järnvägsförbindelser när det gäller lokalisering av bostäder.

Attached files