Att återuppfinna kollektivtrafik i en framtid av Smart mobilitet: Roller, strategier och samverkan

Att återuppfinna kollektivtrafik i en framtid av Smart mobilitet: Roller, strategier och samverkan

Smart mobilitet är ett samlingsbegrepp för olika innovationer inom transportområdet. Det handlar bland annat om automatisering, plattformsteknik och ett nytt fokus på kombinerade och delade mobilitetstjänster. Smart mobilitet ses som viktigt i utvecklingen av hållbara städer och samhällen. Det finns dock en risk för icke önskvärda effekter – t ex ökad individuell biltransport och försämrad stadsmiljö. Om Smart mobilitet ska bidra till hållbara städer och samhällen behöver andelen kollektivtrafik och delade mobilitetstjänster öka.  

I detta projekt riktas fokus mot regionala kollektivtrafikmyndigheter, som har en viktig roll i detta sammanhang:

  • Hur kan kollektivtrafikmyndigheterna positionera sig strategiskt i ett nytt och föränderligt landskap med nya tekniska koncept, nya tjänster och nya typer av aktörer?
  • Vilken ansvarsfördelning och vilken samverkan krävs för att Smart mobilitet ska bidra till hållbar samhällsutveckling? 

Projektet utförs som en jämförande fallstudie av nordiska länder och storstadsregioner. Den internationella ansatsen är viktig för att uppnå ett brett kunskapsutbyte. Intervjuer, dokumentanalys och workshops med nyckelaktörer utgör centrala delar i arbetet. Projektet kommer bl a att utmynna i en färdplan med möjliga åtgärder för att utveckla kollektivtrafikmyndigheternas roll i en era av Smart mobilitet. Denna kunskap är viktig både för kollektivtrafikmyndigheterna och andra aktörer som är med och utvecklar ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Presentationer kopplade till projektet:

Claus Hedegaard Sørensen: Å gjenoppfinne kollektivtrafikk i en tid med Smart mobilitet. Præsentation på TØIs kollektivtorum, Oslo 5. februar 2018

Kelsey Oldbury m.fl.: PTAs governing strategies for MaaS in six Nordic cities Præsentation på Transportforum, Linköping, 9. januar 2019

Kelsey Oldburys og Jacob Witzells præsentation på ITRL/KTH seminar, Stockholm, 26. marts 2019, se præsentationen virtuelt.

Claus Hedegaard Sørensen m.fl.: Reinventing Public Transport in a future of Smart Mobilty: PTA roles as regards MaaS.Præsentation på NVF konference, Helsinki, 3. april 2019

Karolina Isaksson: Samverkan för ”smart mobilitet” - hur formas framtidens resande? Præsentation på Vadstena forum för samhällsbyggande, Vadstena, 16.-17 maj 2019

Karolina Isaksson m.fl.: Public transport authorities’ strategies to develop and govern MaaS across six Nordic city regions. Poster præsentation på UITP Global Public Transport Summit, Stockholm, 9.-12. juni 2019

Karolina Isaksson m.fl.: Problems and promises of new mobility concepts: The implementation of MaaS across three Nordic city regions Præsentation på NGM, Trondheim, 16.-17. juni 2019

Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI, Skånetrafiken
Finansiär: 
K2
Budget: 
3 100 000 kr
Period: 
2018 till 2019

Publikationer kopplade till projektet

Kollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet - nordiska erfarenheter och perspektiv på MaaS och autonoma bussar

K2-rapporter

Problembilder som formar framtidens mobilitet - exemplet "mobilitet som tjänst" i kollektivtrafikplanering

Övrigt

Public transport regimes and mobility as a service: Governance approaches in Amsterdam, Birmingham, and Helsinki

Vetenskapliga artiklar