Calendar

2021

February

3Feb
Research seminar Digitala ledsagare

Welcome to a digital research seminar about a new paper called "Digitala ledsagare".
Wednesday  3rd of February from 10.00 to 11.15

Authors are Anna Anund (VTI), Per Bröms (Rise) and Magnus Berglund (VTI), discussant is Helena Svensson (Lund University).

The discussion will be in Swedish.

Sign up by an email to Claus Hedegaard Sørensen and you will receive the draft paper as well as links for participation.

Abstract
Syftet med föreliggande studie var att fånga synnedsattas behov och önskningar kring stöd för att resa med framtidens autonoma bussar. Utgångspunkten har varit ett stöd som bygger på en AR baserad lösning för att tillgängliggöra och underlätta resande med kollektivtrafik, såväl med traditionell kollektivtrafik som med autonoma bussar. Vidare har mobilitetsplattformen i Linköping kallad ELIN (Ride the future – Självkörande bussar i Linköping) använts för medåkande, med syftet att fånga synnedsattas reflektioner.

Resultaten presenteras i termer av användarfall (”Use Case”) som ett framtida system kan utgå från i utvecklingsarbetet.

Studien omfattar en inledande kunskapsgenomgång där såväl en benchmarking som en litteraturgenomgång ingår. Vidare har medåkandeobservationer skett med en inledande fokusgrupp med fokus på synnedsattas resande generellt och deras förväntningar på framtidens autonoma system.  Även en uppgiftanalys har gjorts för resande med autonom buss. Resultaten presenteras i termer av användarfall (”Use Case”) från vilka framtida system kan utgå i arbetet med utvecklingen av ett stödsystem.

Användarfallen omfattar resans olika delar: att ta sig till hållplats, att vetat var på hållplatsen bussen kommer, att gå ombord, att hitta var det finns ledig plats/ förvaring, att orientera sig under färd, att veta när man ska gå av och att veta var man hamnat när man klivit av. Det kan lätt konstateras att de behov som vi har som resenärer i kollektivtrafiken och med autonoma bussar är de samma för alla, det som skiljer är hur behoven tillgodoses.

digital
2021

February

10Feb
Knowledge lunch – COVID-19 and Public Transport

The ongoing COVID-19 pandemic has brought a series of challenges to the public transport sector. Public transport authorities, operators and users are faced with new constraints and responsibilities and can rely on a still limited and evolving body of scientific knowledge to take informed decisions.

Welcome to a digital lunch seminar about COVID-19 and Public Transport with Chiara Vitrano from Malmö University giving a review of the international academic literature published about the way in which public transport operations and use have been affected by the COVID-19 pandemic.

Wednesday February 10 at 12:15-13:00.

Read more about COVID-19 and Public Transport in a newly published K2-report.

Take part in the seminar in Microsoft Teams.

digital
2021

February

12Feb
Public transport meets smart mobility: roles and relationships shaping driverless shuttles and MaaS​

Welcome to Kelsey Oldburys licentate seminar
Friday 12 Feb 10.00 in U1 at KTH in Stockholm and via Zoom

 

Title: Public transport meets smart mobility: roles and relationships shaping driverless shuttles and MaaS​

External opponent: Docent Sara Brorström, University of Gothenburg

KTH examiner: Docent Andy Karvonen, KTH

Supervisors: Karolina Isaksson, KTH and VTI and Christina Lindkvist, Malmö University

To be able to follow the seminar by Zoom, you have to register in advance.
After you have registered, you will receive a confirmation e-mail containing information about how to join the webinar.

U1 KTH and Zoom