Effektivare styrning

Effektivare styrning

Projektet studerar styrning utanför och innanför organisationen av kollektivtrafik. Styrning utanför handlar om styrmedel för ändrat resande, och styrning innanför om målformulering och styrning via strategiska, taktiska och operationella beslut. 

Projektledare:  Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet, anders.wretstrand@tft.lth.se
Parter: Lunds universitet, VTI
Finansiär: K2
Budget: 1 800 000 kr
Period: 2015-2017