Framing Mobility in the Just City - the case of bike sharing programs

Framing Mobility in the Just City - the case of bike sharing programs

Syftet är att identifiera och förstå de sociala effekterna av ojämlik mobilitet i städer. Hur transportinvesteringar kan bidra till möjligheter till rättvis mobilitet ska studeras, och inom projektet utvecklas ett Just Mobility-ramverk för att utvärdera kollektivtrafikinvesteringar. Särskilt fokus riktas då mot hyrcykelsystem, som ökat i popularitet på senare år. Dessa programs effektivitet ska undersökas, liksom hur de integreras med kollektivtrafiksystem sett till spatial justice. Målet är att utfärda rekommendationer och riktlinjer för den framtida utvecklingen av hyrcykelsystem.

Doktorand: Zahra Hamidi, K2/Malmö högskola, zahra.hamidi@mah.se
Part: Malmö högskola
Finansiär: K2 
Period: 2014-2018

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2