Planering av strategisk cykelinfrastruktur

Planering av strategisk cykelinfrastruktur

Projektledare: Till Koglin, K2 och Lunds universitet, till.koglin@tft.lth.se
Parter: Lunds universitet, Malmö högskola, VTI
Finansiär: Vinnova
Budget: 4 909 000 kr
Period: 2016-2018

Rapporter