AI and public transport: potential and hindrances

AI and public transport: potential and hindrances

Projektet syftar till att identifiera relevanta möjligheter med AI inom kollektivtrafikområdet, samt analysera effekter (inklusive risker) och hinder för att realisera potentialen.

Projektledare: Jan Persson, MAU, jan.a.persson@mah.se
Finansiär: K2
Budget: 255 812 kr
Period: 2019