Ansvarsfull produktion och upphandling till elbussar

Ansvarsfull produktion och upphandling till elbussar

Syftet med projektet är att analysera den miljöpåverkan som uppstår vid produktion och laddning av batterier, som används av elbussar i stadstrafik, beroende på vilken systemutformning (typ och storlek på batteri samt typ av laddinfrastruktur) som väljs. Syftet är också att identifiera och kvantifiera hur användningen av mineraler kan påverkas av olika systemlösningar och val av batterier samt att identifiera eventuella kunskapsluckor som behöver utredas ytterligare. Resultaten från studien ska kunna användas av trafikhuvudmän vid kommande upphandling av infrastruktur och fordon. När det gäller miljöpåverkan avgränsas studien till att kvantifiera emissioner av växthusgaser och energianvändning.

Projektledare: Mikael Lantz, mikael.lantz@miljo.lth.se
Parter: Lunds universitet, Skånetrafiken, Volvo
Finansiär: K2
Budget: 300 000
Period: 2019