Betydelse av jämställda kollektivtrafikmyndigheter för utvecklad kollektivtrafik som del av transportsektorns hållbarhet

Betydelse av jämställda kollektivtrafikmyndigheter för utvecklad kollektivtrafik som del av transportsektorns hållbarhet

Projektet ska studera representation i kollektivtrafiknämnder och hur det påverkar beslut om kollektivtrafikens utveckling.

Projektledare: Lena Hiselius, Lunds universitet.
Parter: Lunds universitet
Finansiär: K2
Budget: 350.000 kr
Period: 2018-09-01 - 2019-08-31