COSTART: projektledare för svensk del av detta EU-projekt

COSTART: projektledare för svensk del av detta EU-projekt

​Projektet syftar till att påskynda en hållbar utveckling med ökat inslag av elbussar i stadstrafik genom att bland annat identifiera optimala laddstrategier, beskriva hinder och möjligheter, givet en viss organisationsstruktur samt utveckla guidelines för implementering i lokal kontext – hur man går från pilot till full-fasdrift.  

Projektledare: Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet, anders.wretstrand@tft.lth.se
Parter: Lunds universitet
Finansiär: Ingår i Electric Mobility Europe, för svensk del ansvarar Energimyndigheten.
Budget: 17 000 000 kr
Period: 2018-2020

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2