COSTART: projektledare för svensk del av detta EU-projekt

COSTART: projektledare för svensk del av detta EU-projekt

​Projektet syftar till att påskynda en hållbar utveckling med ökat inslag av elbussar i stadstrafik genom att bland annat identifiera optimala laddstrategier, beskriva hinder och möjligheter, givet en viss organisationsstruktur samt utveckla guidelines för implementering i lokal kontext – hur man går från pilot till full-fasdrift.  

Projektledare: Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet, anders.wretstrand@tft.lth.se
Parter: Lunds universitet
Finansiär: Ingår i Electric Mobility Europe, för svensk del ansvarar Energimyndigheten.
Budget: 17 000 000 kr
Period: 2018-2020